Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Belia dan Sukan Gred S41

Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan Gred S41

Adakah anda sedang mencari Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Belia dan Sukan Gred S41 yang bakal berlangsung tidak lama lagi?

Khas untuk semua calon Peperiksaan Pegawai Belia dan Sukan Gred S41, dalam artikel pada kali ini, saya akan kongsikan beberapa Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Belia dan Sukan Gred S41.

Berikut ialah serba sedikit penerangan mengenai Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Belia dan Sukan Gred S41:

Peperiksaan Pegawai Belia dan Sukan Gred S41 mengandungi 4 seksyen.

BAHAGIAN I-KECENDERUNGAN

Seksyen A- Pengetahuan Am
Seksyen B- Daya Menyelesaikan Masalah
Seksyen C- Esei Bahasa Melayu
Seksyen D- Esei Bahasa Inggeris

Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Belia dan Sukan Gred S41

===> KLIK DI SINI UNTUK MENDAPATKAN CONTOH SOALAN EXAM PEGAWAI BELIA DAN SUKAN GRED S41

Seksyen A – Pengetahuan Am

Masa: 40 Minit
Bilangan Soalan: 50

Tujuan seksyen ini adalah untuk menguji daya kesedaran calon terhadap perkara yang berlaku di Malaysia. Calon dikehendaki mengetahui secara umum berkaitan dengan bidang hal ehwal politik dan kepimpinan, tatanegara dan dasar-dasar awam, sukan, rekreasi dan belia, pengurusan teknologi maklumat dan komunikasi, agama dan moral serta isu-isu semasa. Soalan-soalan akan ditarafkan adalah perlu diketahui oleh calon-calon yang mempunyai Ijazah dalam bidang perakaunan.

Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Belia dan Sukan Gred S41:

1) Bajet 2012 antara lainnya akan memberi fokus untuk meredakan inflasi dan mengimarahkan kehidupan rakyat. Bagi mencapai maksud ini, tindakan berikut akan dilaksanakan iaitu
I Meningkatkan pengeluaran bekalan makanan dan industri agro
II Subsidi barangan asas dan bantuan
III Perumahan rakyat berkualiti dan tabung khas perumahan nelayan
IV Penambahbaikan kewangan sektor awam

A I, II, dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Jawapan: B

Seksyen B – Daya Menyelesaikan Masalah

Masa : 45 Minit
Bilangan Soalan : 40

Seksyen ini mengukur daya menyelesaikan masalah calon dengan menggunakan item-item yang berkonsepkan perkara-perkara berikut:

i) Kemahiran Menggunakan Logik

Dalam seksyen ini, calon dikehendaki menggunakan segala pengetahuan, kemahiran berfikir serta kemahiran mengaplikasi maklumat yang diberikan untuk memilih jawapan yang paling tepat dalam menyelesaikan masalah yang dikemukakan.

Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Belia dan Sukan Gred S41:

Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Belia dan Sukan Gred S41

Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Belia dan Sukan Gred S41

ii) Kemahiran Menginterpretasi Data

Calon akan diberikan beberapa soalan penyelesaian masalah yang menggunakan pelbagai data dan perangkaan. Calon dikehendaki menganalisa data-data tersebut untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan.

Contoh Soalan Exam Pegawai Belia dan Sukan Gred S41:

Contoh Soalan Exam Pegawai Belia dan Sukan Gred S41

Contoh Soalan Exam Pegawai Belia dan Sukan Gred S41

iii) Konsep Matematik

Konsep Matematik yang digunakan termasuklah algebra dan geometri. Walaupun ada antara calon yang memiliki kelayakan dalam bidang Matematik di peringkat diploma, ini tidak bermakna memberi kelebihan bagi mereka menjawab soalan berbanding calon daripada bidang lain kerana soalan-soalan yang dikemukakan adalah lebih kepada asas-asas matematik sukatan pelajaran Tingkatan 5 (Sijil Pelajaran Malaysia).

Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Belia dan Sukan Gred S41:

1) Sebuah kilang menghasilkan 800 unit mentol sehari. Kebarangkalian bahawa sebiji mentol yang dihasilkan itu rosak ialah 3/400. Berdasarkan pengeluaran 20 hari bekerja, berapakah bilangan mentol yang dapat dijual?
A 15,780
B 15,790
C 15,880
D 15,980

Jawapan: C

Teknik Menjawab:
20 hari x 800 = 16,000
Rosak 3/400 x 16,000 = 120
Dapat jual = 16,000 – 120 = 15,880

Seksyen C – Esei Bahasa Melayu

Masa: 1 Jam
Bilangan Soalan : 3 jawab 1
Panjang Esei : Bilangan perkataan adalah tidak dihadkan.

Dalam seksyen ini calon dikemukakan isu-isu yang menjemput pandangan tentang sesuatu masalah. Contohnya: “Cara-cara untuk menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur.”

Penilaian adalah berdasarkan pendapat-pendapat calon yang disusun dengan jelas, teratur dan munasabah. Objektif utama adalah untuk mengukur daya kreativiti dan kebolehan calon dalam penguasaan Bahasa Melayu.

Seksyen D – Esei Bahasa Inggeris

Masa : 1 jam
Bilangan Soalan : 3 jawab 1
Panjang Esei : Bilangan perkataan adalah tidak dihadkan.

Dalam seksyen ini calon dikemukakan isu-isu yang memerlukan pandangan tentang sesuatu masalah.

Contohnya:
“Electronic Government in Malaysia”

Penilaian adalah berdasarkan pendapat-pendapat calon yang disusun dengan jelas, teratur dan munasabah. Objektif utama adalah untuk mengukur daya kreativiti dan kebolehan calon dalam penguasaan Bahasa Inggeris.

Anda tiada sebarang rujukan untuk Peperiksaan Pegawai Belia dan Sukan Gred S41?
Baca Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Belia dan Sukan Gred S41 daripada Team Tips PTD di sini:

===> KLIK DI SINI UNTUK MENDAPATKAN CONTOH SOALAN EXAM PEGAWAI BELIA DAN SUKAN GRED S41

Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan Gred S41

Apa Pendapat Anda?

komen memberangsangkan

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome. & GeekyCube.