Contoh Soalan Peperiksaan Bertulis Penolong Juruaudit W27

Contoh Soalan Peperiksaan Bertulis Penolong Juruaudit W27

Sebelum saya berkongsi dengan lebih lanjut tentang Contoh Soalan Peperiksaan Bertulis Penolong Juruaudit W27, berikut ialah Sukatan Peperiksaan Memasuki Skim Perkhidmatan Penolong Penolong Juruaudit Gred W27.

 

Anda nak tahu lebih lanjut tentang Panduan Peperiksaan Bertulis Penolong Juruaudit W27?

Download panduan tersebut di bawah:

—->> Peperiksaan Bertulis Penolong Juruaudit W27. DOWNLOAD DI SINI SEKARANG!

 

Peperiksaan ini terdiri daripada :

BAHAGIAN I – KECENDERUNGAN

Bahagian I (Kecenderungan) dibahagikan kepada dua seksyen iaitu:
(i)   Seksyen A – Pengetahuan Am
(ii) Seksyen B – Daya Menyelesaikan Masalah

Contoh Soalan Peperiksaan Bertulis Penolong Juruaudit W27

Contoh Soalan Peperiksaan Bertulis Penolong Juruaudit W27

SEKSYEN A – PENGETAHUAN AM
Masa : 40 minit
Bilangan Soalan : 50

Tujuan seksyen ini adalah untuk menguji daya kesedaran calon terhadap perkara yang berlaku di Malaysia dan dunia sekelilingnya. Calon dikehendaki mengetahui secara umum mengenai pengauditan, ekonomi, kewangan, perdagangan, teknologi maklumat, pentadbiran kerajaan, sosial dan lain-lain perkembangan semasa.

Contoh Soalan Peperiksaan Bertulis Penolong Juruaudit W27 – Pengetahuan Am

1)  Jabatan Audit Negara ialah sebuah jabatan di bawah
A- Jabatan Perdana Menteri.
B- Jabatan Perkhidmatan Awam.
C- Kementerian Kewangan Malaysia.
D- Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan.

Jawapan : A

 

2) Berikut merupakan firma perakaunan terbesar di dunia, kecuali
A-  KPMG.
B-  Lloyds.
C-  Ernst & Young.
D- PricewaterhouseCoopers.

Jawapan : B

 

download panduan peperiksaan bertulis juruaudit 27

SEKSYEN B – DAYA MENYELESAIKAN MASALAH

Masa : 45 minit
Bilangan Soalan : 40 soalan

Seksyen ini mengukur daya menyelesaikan masalah calon dengan menggunakan item-item yang berkonsepkan perkara-perkara berikut:

(1) Kemahiran Logik
(2) Kemahiran Menginterpretasi data
(3) Konsep Matematik

(1) Kemahiran Logik
Dalam seksyen ini calon dikehendaki menggunakan kemahiran logik untuk memilih jawapan yang tepat atau mengenal pasti jawapan yang salah.

(2) Kemahiran Menginterpretasi Data
Beberapa masalah akan dikemukakan menggunakan pelbagai perangkaan dan calon dikehendaki menganalisa data-data tersebut untuk menyelesaikannya. Bagi memudahkan calon menjawab, penggunaan graf, jadual dan sebagainya digalakkan.

(3) Konsep Matematik
Konsep Matematik yang digunakan termasuklah kemahiran numeric serta kuantitatif untuk mengukur kemahiran asas Matematik, pemahaman konsep dan kebolehan untuk berfikir secara kuantitatif.

 

Contoh Soalan Peperiksaan Bertulis Penolong Juruaudit W27 – Daya Menyelesaikan Masalah

1. Hitungkan jumlah bagi nilai digit angka 6 dan 9 dalam nombor 56 789.
A)  609
B)  6009
C)  6090
D)  60009
Jawapan : B

2. Yang manakah tidak benar?
A)   1/8 = 0.8
B)   3/5 = 0.6
C)   2/10 = 0.2
D)  11/10 = 1.1
Jawapan : A

 

Diharap rakan-rakan yang bakal mengambil Peperiksaan Bertulis Penolong Juruaudit W27 dapat menjadikan Contoh Soalan Peperiksaan Bertulis Penolong Juruaudit W27 ini sebagai rujukan anda.

Anda juga boleh bertanyakan Contoh Soalan Peperiksaan Bertulis Penolong Juruaudit W27 kepada rakan-rakan yang pernah mengambil peperiksaan ini.

 

Anda nak tahu lebih lanjut tentang Panduan Peperiksaan Bertulis Penolong Juruaudit W27?

Download panduan tersebut di bawah:

—->> Peperiksaan Bertulis Penolong Juruaudit W27. DOWNLOAD DI SINI SEKARANG!

 

Contoh Soalan Peperiksaan Bertulis Penolong Juruaudit W27

download panduan peperiksaan bertulis juruaudit 27

Apa Pendapat Anda?

komen memberangsangkan

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome. & GeekyCube.